fiancnie, podnikanie, termínované vklady, úveryFinancie
Aktuality Podnikanie Termínované vklady Úvery
Úverové produkty
Úvery finančná inštitúcia
Hypotekárne úvery
Nebankové úvery
Úverové produkty nebankových inštitúcií v Slovenskej republike, pre neviazané využitie finančných prostriedkov. Finančná inštitúcia posktyuje úver na vopred stanovenú dobu splatnosti a výšku úroku. Výhodou oproti úverovým produktom bankových inštitúcií je nižšia úroveň požiadaviek, potrebných pre získanie úveru.
Pripravujeme...
2013 Financie|

Nebankové úvery, úverové produkty

,

porovnanie, prehľad

,

spravodajstvo

|Kontakt