fiancnie, podnikanie, termínované vklady, úveryFinancie
Aktuality Podnikanie Termínované vklady Úvery Bankové účty
Úrokové sadzby - nepodnikatelia
Spotrebné úvery
Porovanie úrokových sadzieb spotrebných úverov v bankových inštitúciách Slovenskej republiky. Prehľad zahŕňa spotrebné úvery "na čokoľvek", tzv. bezúčelové úvery. Úrokové sadzby sa vzťahujú na fyzické osoby, t.j. nepodnikateľov, bezohľadu na výšku poukazovaného príjmu finančných postriedkov na ich účtoch a sú uvádzané v % p.a.
Aktuálne ku dňu: 05.04.2013
Banky Úverované hodnoty Lehoty splatnosti Úrokové sadzby
ČSOB €600 - €25 000 1 - 7 rokov od 8,90 %
mBank €350 - €20 000 1 - 5 rokov od 8,90 %
OTP banka do €20 000 1 mesiac - 7 rokov od 9,30 %
Poštová banka €400 - €7 000 1 - 6 rokov od 7,50 %
Prima banka €1 000 - €15 000 1 - 10 rokov od 9,90 %
Sberbank €1 000 - €17 000 1 - 7 rokov od 8,82 %
Slovenská sporiteľňa €300 - €25 000 1 - 10 rokov od 10,90 %
Tatra banka €500 - €25 000 od 1 roka od 8,90 %
Uni Credit Bank €650 - €25 000 1 - 7 rokov od 10,99 %
VÚB €490 - €25 000 1 - 10 rokov od 10,90 %
Zuno €500 - €20 000 1 - 6 rokov od 6,90 %
Zdroj: csob.sk, mbank.sk, otpbank.sk, postovabanka.sk, primabanka.sk,
         sberbank.sk, slsp.sk, tatrabanka.sk, unicreditbank.sk, vub.sk, zuno.sk
2013 Financie|

Spotrebné úvery, úrokové sadzby

,

banky

,

porovnanie, prehľad

|Kontakt