Financie - úrokové sadzby, termínované vklady, úvery, bankové účty
Aktuality Banky Bankové účty Podnikanie Termínované vklady Úvery
Termínované vklady - úrokové sadzby, porovnanie
Prehľad úrokových sadzieb termínovaných vkladov, určených pre fyzické osoby, t.j. nepodnikateľov, dostupných v Slovenských bankách s úplnou alebo čiastočnou ochranou vkladov prostredníctvom fondu ochrany vkladov. Hodnoty úrokových sadzieb sú rozdelené podľa doby viazanosti vkladu a objemu vložených finančných prostriedkov. Bankové inštitúcie môžu mať v niektorých prípadoch stanovenú minimálnu výšku vkladu, ktorá je potrebná na zriadenie príslušných termínovaných depozitných produktov. Úrokové sadzby sú uvádzané v % p.a. a sú viazané na domácu menu EUR. Aktualizované: 11.03.2015.
zdieľať na facebooku
Banky
6 mesiacov
1 rok
2 roky
3 roky
ČSOB 0,20 % 0,40 % 0,50 % 0,60 %
Fio banka 0,60 % 0,75 % 1,05 % 1,35 %
J&T banka individuálne 2,20 % 2,50 % 2,70 %
mBank 0,20 % 0,45 % - -
OTP banka 1,25 % 1,50 % 1,55 % 1,60 %
Poštová banka - 1,40 % 1,80 % -
Prima banka 0,80 % 2,00 % 2,00 % 2,00 %
Privatbanka 1,00 % 1,70 % 1,85 % 1,95 %
Sberbank 1,20 % 2,00 %
(do €500 000)
individuálne
(od €500 000)
1,00 % 1,10 %
Slovenská sporiteľňa 0,40 %
(od €30 000)
0,20 %
(€500 - €30 000)
1,70 %
(od €30 000)
1,50 %
(€500 - €30 000)
1,20 %
(od €30 000)
1,00 %
(€500 - €30 000)
1,30 %
(od €30 000)
1,10 %
(€500 - €30 000)
Tatra banka 0,20 %
(do €330 000)
individálne
(od €330 000)
0,30 %
(do €330 000)
individálne
(od €330 000)
0,40 %
(do €330 000)
individálne
(od €330 000)
0,50 %
(do €330 000)
individálne
(od €330 000)
Uni Credit Bank 0,15 % 0,75 % 0,75 % 0,80 %
VÚB 0,80 %
(€1 - €69 999)
individuálne
(od €70 000)
0,90 %
(€1 - €69 999)
individuálne
(od €70 000)
0,40 %
(€1 - €69 999)
individuálne
(od €70 000)
0,50 %
(€1 - €69 999)
individuálne
(od €70 000)
Zuno 1,15 % 1,25 % 1,25 % 1,25 %
Zdroje: csob.sk, fio.sk, jtbanka.sk, mbank.sk, otp.sk, pabk.sk, primabanka.sk, privatbanka.sk, sberbank.sk, slsp.sk,
           tatrabanka.sk, unicreditbank.sk, vub.sk, zuno.sk
2015 Financie|

Termínované vklady, úrokové sadzby, porovnanie

|Kontakt