fiancnie, podnikanie, termínované vklady, úveryFinancie
Aktuality Podnikanie Termínované vklady Úvery Bankové účty
Podnikateľská činnosť
Podnikanie
Podnikateľskú činnosť vykonáva podnikateľ za účelom dosiahnúť stanovený cieľ, ktorý býva vo väčšine prípadov dosiahnutie požadovanej hodnoty zisku. Podnikateľský subjekt, resp. podnik je možné charakterizovať ako samostanú ekonomickú jednotku, pôsobiacu v trhovej ekonomike. Podnik je prevádzkovaný na základe špecifickej právnej formy podnikania. Legislatíva SR definuje nasledujúce právne formy podnikov: živnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť a družstvo.
Pripravujeme...
2013 Financie|

Podnikateľská činnosť

,

spravodajstvo

|Kontakt