financie, termínované vklady, úveryFinancie
Aktuality Banky Bankové účty Podnikanie Termínované vklady Úvery
Termínované vklady - úrokové sadzby, podnikatelia
Prehľad a porovnanie úrokových sadzieb termínovaných vkladov pre podnikateľov v bankových inštitúciách Slovenskej republiky s úplnou alebo čiastočnou ochranou vkladov prostredníctvom fondu ochrany vkladov. Úrokové sadzby sú usporiadané v závislosti od doby viazanosti vkladu a objemu vložených finančných prostriedkov. Bankové inštitúcie môžu mať stanovenú minimálnu výšku počiatočného vkladu a príp. aj iné dodatočné podmienky, vzťahujúce sa na zriadenie konkrétnych termínovaných účtov.
Úrokové sadzby termínovaných vkladov v % p.a., aktuálne k 11.03.2015, Eur:
Banky
6 mesiacov
1 rok
2 roky
3 roky
ČSOB 0,20 %
(do €30 000)
individuálne
(od €30 000)
0,40 %
(do €30 000)
individuálne
(od €30 000)
0,50 %
(do €30 000)
individuálne
(od €30 000)
0,60 %
(do €30 000)
individuálne
(od €30 000)
Fio Banka individuálne individuálne individuálne individuálne
J&T banka - 2,00 % 2,30 % 2,50 %
OTP banka 1,25 % 1,50 % 1,55 % 1,60 %
Poštová banka 0,40 % 0,80 % 1,00 % 1,10 %
Prima banka 0,80 % 0,80 % - -
Privatbanka 1,00 % 1,70 % 1,85 % 1,95 %
Slovenská sporiteľňa 0,40 %
(od €30 000)
0,20 %
(€500 - €30 000)
0,50 %
(od €30 000)
0,30 %
(€500 - €30 000)
0,60 %
(od €30 000)
0,40 %
(€500 - €30 000)
0,80 %
(od €30 000)
0,60 %
(€500 - €30 000)
Uni Credit Bank 0,23 %
(od €500 do €2 500)
0,21 %
(do €500)
individuálne
(od €2 500)
0,35 %
(od €500 do €2 500)
0,33 %
(do €500)
individuálne
(od €2 500)
- -
VÚB 0,10 %
(do €70 000)
individuálne
(od €70 000)
0,30 %
(do €70 000)
individuálne
(od €70 000)
0,40 %
(do €70 000)
individuálne
(od €70 000)
0,50 %
(do €70 000)
individuálne
(od €70 000)
Zdroj: csob.sk, jt-banka.sk, otpbank.sk, postovabanka.sk,
         primabanka.sk, privatbanka.sk, slsp.sk, unicreditbank.sk, vub.sk
2013 Financie|

Termínované vklady, úrokové sadzby

,

podnikatelia

,

banky

,

porovnanie, prehľad

|Kontakt