Financie - úrokové sadzby, termínované vklady, úvery, bankové účty
Aktuality Banky Bankové účty Podnikanie Termínované vklady Úvery
Banky na Slovensku
Prehľad bankových inštitúcií pôsobiacich v Slovenskej republike. Zoznam bánk so sídlom na území SR a pobočiek zahraničných bánk. Kódové označenie bánk, adresy web stránok a údaje o formách ochrany, ktorými sú chránené vkladov klientov.
zdieľať na facebooku
Banky Web Kód Banky FOV* Poznámky
Banco Banif Mais www.bankplus.sk 8400 Portugalsko Pobočka zahraničnej banky
BKS Bank AG www.bksbank.sk 8420 Rakúsko Pobočka zahraničnej banky
Citibank Europe www.citi.com/slovakia 8130 Írsko Pobočka zahraničnej banky
ČSOB www.csob.sk 7500 SR  
Commerzbank www.commerzbank.sk 8050 Nemecko Pobočka zahraničnej banky
Fio Banka www.fio.sk 8330 Česká Republika Pobočka zahraničnej banky
ING Bank www.ing.sk 7300 Holandsko Pobočka zahraničnej banky
J & T Banka www.jtbanka.sk 8320 Česká Republika Pobočka zahraničnej banky
KDB Bank Europe sk.kdbbank.eu 8430 Maďarsko Pobočka zahraničnej banky
Komerční banka www.koba.sk 8100 Česká Republika Pobočka zahraničnej banky
mBank www.mbank.sk 8360 Poľsko Pobočka zahraničnej banky
Oberbank AG www.oberbank.sk 8370 Rakúsko Pobočka zahraničnej banky
OTP Banka www.otp.sk 5200 SR  
Poštová Banka www.pabk.sk 6500 SR  
Prima Banka www.primabanka.sk 5600 SR  
Privatbanka www.privatbanka.sk 8120 SR  
Sberbank www.sberbank.sk 3100 SR  
Slovenská Sporiteľňa www.slsp.sk 0900 SR  
Tatra Banka www.tatrabanka.sk 1100 SR  
The Royal Bank of Scotland www.rbs.sk 8350 Veľká Británia Pobočka zahraničnej banky
Uni Credit Bank www.sberbank.sk 1111 Česká Republika Pobočka zahraničnej banky
VÚB www.vub.sk 0200 SR  
ZUNO www.zuno.sk 8410 Rakúsko Pobočka zahraničnej banky
* FOV - fond ochrany vkladov. Fond je zo zákona poverený ochranou vkladov v bankových inštitúciách a poskytovaním náhrad za nedostupné vklady v bankách, ktoré sú účastníkmi systému ochrany vkladov v Slovenskej republike. Vklady v bankách, ktoré nie sú účastníkmi fondu ochrany vkladov SR, sú chránené podľa pravidiel domovského systému ochrany vkladov v príslušnom členskom štáte.
2015 Financie|

Banky na Slovensku, kódy bánk, porovnanie

|Kontakt